Algemene gegevens


Naam ANBI: Stichting Cinergy
Telefoonnummer: 0031-6-51660561
K.v.K.: 56471009
RSIN/Fiscaal nummer: 852140988
Website adres: www.cinergy.nu
E-mail: info@cinergy.nu
   
Postadres: Thorbeckelaan 11
Postcode: 1412 BL
Plaats: Naarden

Verantwoording


Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: Fleury, Joachim
Secretaris: Stenvers, Irene
Penningmeester: van Krimpen, Stefan

Ons beleidsplan
Stichting Cinergy produceert film- en theaterprojecten. De projecten kenmerken zich door inhoudelijk sterke verhalen met een maatschappelijk betrokken thema en een visuele vertelkracht.
Gelden worden verworven uit entree heffingen, subsidies en giften.
De stichting is in het bezit van een zakelijke bankrekening.
De besteding van het vermogen: productionele kosten van film- en theaterprojecten, onkosten die betrekking hebben op de organisatie en administratie van de stichting.

Ons beloningsbeleid
Het bestuur en de raad van toezicht ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. De cast en crewleden van de geproduceerde projecten ontvangen salaris dat wordt bepaald aan de hand van een theater of film CAO.

Onze uitgeoefende activiteiten
De werkzaamheden van het bestuur van Cinergy zijn gericht op de professionele ondersteuning van film- en theaterproducties van de makers:

Een niet limitatieve opsomming van de werkzaamheden volgt uit onderstaande:
o Het adviseren op gebied van haalbaarheid en financiering van projecten.
o Het aanvragen van subsidies en het ondersteunen bij fondsenwerving.
o Het beheren van subsidies, fondsen en andere verworven middelen.
o Het ondersteunen bij het voeren van een financiƫle administratie.
o Het ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van contracten.
o Inbreng van hun professionele netwerk binnen de stichting
o Het adviseren en ondersteunen bij de distributie van theater en filmproducties.

De werkzaamheden van de makers zullen zijn gericht op de artistieke uitwerking en het dienaangaande realiseren van de verschillende theater en filmproducties:

Een niet limitatieve opsomming van de werkzaamheden volgt uit onderstaande:
o Schrijven, bedenken en uitwerken van theater en filmproducties.
o Het aantrekken van een team (cast en crew) bij theater en filmproducties die door de stichting worden gerealiseerd.
o Fungeren als acteurs /scenaristen / regisseurs in theater en filmproducties.
o Het aangaan van samenwerkingsverbanden (met theaters, impresariaten, distributeurs,
crewleden etc.) om zodoende krachten te bundelen met zoveel mogelijk personen en / of
instellingen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van theater en
filmproducties (ieder nieuw project kan leunen op het netwerk en de ervaringen van eerdere
projecten).
o Het genereren van algemene en publieke aandacht voor Stichting Cinergy en haar projecten.
o Het onderhouden van de website en sociale media voor Stichting Cinergy.

Voor een overzicht van de projecten kunt u terecht op onze website:
www.cinergy.nu

 

Financiƫle verantwoording

De stichting is op 14 november 2012 opgericht.
Voor de winst-en-verliesrekening van 2020 klikt u op deze link.
Voor het uitgebreide beleidsplan 2020 klikt u op deze link.
Voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen van de belastingdienst klikt u op deze link.